Bài 3: Danh từ chung, danh từ riêng

Nguyễn Quốc Đạt

Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn dưới đây:

Kim Đồng là người anh hùng nhỏ tuổi của Việt Nam. Anh tên thật là Nông Văn Đèn (có nơi viết là Nông Văn Dền), quê ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Trong lúc làm nhiệm vụ giao liền cho bộ đội ta, anh đã anh dũng hi sinh. Khi đó, anh vừa tròn 14 tuổi.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 9 lúc 22:42

Danh từ chung: anh hùng, tên, quê, thôn, huyện, xã, tỉnh

danh từ riêng: Kim Đồng, Nông Văn Dền, Nà Mạ, Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, Việt Nam

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết