Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

super potato

Tiến hành tự thụ phấn một cá thể có kiểu gen AaBb, nhận thấy rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử của một số tế bào sinh hạt phấn, cặp NST chứa cặp alen Aa không phân li NST kép trong kì sau giảm phân I, toàn bộ các quá trình khác diễn ra bình thường. Nếu các giao tử tạo ra đều có sức sống như nhau và có khả năng thụ tinh tạo ra hợp tử, hãy xác định có tất cả bao nhiêu loại hợp tử bình thường và bao nhiêu loại hợp tử bất thường về số lượng NST được tạo ra?( ĐỪNG COPY TRÊN MẠNG Ạ,VÌ EM THẤY ĐÁP ÁN TRÊN MẠNG HƠI KÌ CỤC NÊN MỚI HỎI Ạ )


Các câu hỏi tương tự
super potato
Xem chi tiết
Trần Bảo Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Giang
Xem chi tiết
cứuuuu
Xem chi tiết
Quỳnh Ánh Dương
Xem chi tiết
Lâm Nhật Nam
Xem chi tiết
Deo Ha
Xem chi tiết
Jang Min
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Phương Thanh
Xem chi tiết