Bài tập cuối chương 5

Karik-Linh

Tỉ lệ loại gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 được cho trong bảng dữ liệu sau đây. Em hãy biểu diễn thông tin từ bảng dữ liệu đã cho vào biểu đồ bên dưới.

 

Van Toan
22 tháng 11 lúc 19:34

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)