Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ

Nguyễn Quốc Đạt

Thiên nhiên Bắc Mỹ phân hoá đa dạng, phức tạp từ bắc xuống nam, từ đông sang tây. Em hãy nêu một số hiểu biết về thiên nhiên Bắc Mỹ.

Nguyễn Việt Dũng
19 tháng 9 lúc 23:10

Thiên nhiên Bắc Mỹ rất đa dạng, gồm cả đồng bằng, đồi núi, cao nguyên. Sông ngòi dày đặc, nhiều hồ. Khí hậu thay đổi từ đông sang tây, từ bắc xuống nam.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)