Luyện tập tổng hợp

They (visit)...........me when they (come back)..............

Đỗ Thanh Hải
11 tháng 6 lúc 22:54

will visit - come back

Bình luận (1)
VN - Sweetier ( 4rever l...
11 tháng 6 lúc 22:54

they will visit me when they  come back

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN