Bài 15: Thuật toán tìm kiếm nhị phân

MinhLe

Theo em trước khi thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân, danh sách khách hàng cần thỏa mãn điều kiện gì? Nếu không thỏa mãn điều kiện đó, thuật toán tìm kiếm nhị phân có thực hiện được không?

Đức Minh
22 tháng 11 lúc 17:43

Danh sách khách hàng cần sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Nếu không sắp xếp thứ tự từ nhỏ đến lớn thì thuật toán tìm kiếm nhị phân không thực hiện được.

  
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)