Tự đánh giá trang 156

Quoc Tran Anh Le

Theo em, nội dung chính của văn bản Hẹn hò với định mệnh là gì?

Nội dung chính của văn bản Hẹn hò với định mệnh là bàn về thời khắc vẻ vang, đỉnh cao trong cuộc đấu tranh kéo dài bền bỉ của người dân Ấn Độ và những khó khăn, thử thách phía trước.

Bình luận (0)