Bài 4: Công chúa và người dẫn chuyện

Nguyễn Quốc Đạt

Theo em, mẹ rủ Giét-xi cùng nhổ có vườn để làm gì? Tìm câu trả lời đúng.

A. Mẹ muốn dạy cho Giét-xi biết cách làm cỏ vườn.

B. Mẹ muốn Giét xi biết tên các loại hoa cỏ trong vườn.

C. Mẹ muốn Giét-xi hiểu: Cũng như các loài hoa, mỗi người có vẻ đẹp và giá trị riêng.

D. Mẹ muốn Giét-xi quên đi chuyện đóng kịch.

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 22:59

C. Mẹ muốn Giét-xi hiểu: Cũng như các loài hoa, mỗi người có vẻ đẹp và giá trị riêng.

 
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết