Bài 12: Định dạng đối tượng trên trang chiếu

MinhLe

Theo em có nên sử dụng ảnh minh họa cho bài trình chiếu không? Vì sao?

Đức Minh
22 tháng 11 lúc 18:02

=> Nên

Vì bài trình chiếu có hình ảnh sẽ  giúp bài trình chiếu bắt mắt và hấp dẫn hơn.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)