Đọc: Sống hay không sống – Đó là vấn đề

Nguyễn Trần Thành Đạt

Theo bạn, ngôn ngữ giao tiếp, cách nói năng của một người điên (hay giả điên) và của một người bình thường khác nhau như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến với các bạn trong lớp.

Thanh An
19 tháng 9 lúc 8:34

Tham khảo!

- Theo em, ngôn ngữ giao tiếp, cách nói năng của một người điên (hay giả điên) và của một người bình thường khác nhau là:

+ Nói năng không biết suy nghĩ, giao tiếp không có mục đích.

+ Nói năng lộn xộn, khiến người nghe không thể hiểu được.  

+ …

Bình luận (0)

Đối với người điên (hay giả điên), hành động sẽ khó hiểu hơn người bình thường. Đồng thời cách diễn đạt và lối suy nghĩ của họ khác và khó hiểu hơn so với người bình thường. Lời nói, hành động của người điên không có mục đích, dẫn tới sự lộn xộn, không có ý nghĩa, xáo rỗng; thậm chí là không thể hiểu. Thậm chí có những câu nói mang tính xúc phạm như không thể làm chủ được bản thân. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết