Thực hành đọc Mộng đắc thái liên

Nguyễn Trần Thành Đạt

Thể thơ ngũ ngôn và thi liệu được sử dụng.

Thanh An
7 tháng 2 lúc 12:00

Tham khảo!

- Thể thơ ngũ ngôn

- Thi liệu được sử dụng: hoa sen, Hồ Tây, cô hàng xóm

Bình luận (0)