Bài 22. Tìm hiểu thiết bị mạng

datcoder

Thế nào là Server?

datcoder
10 tháng 5 lúc 9:11

Server là hệ thống phần cứng và phần mềm cung cấp các dịch vụ qua mạng theo yêu cầu của máy tính khác (máy khách).

Bình luận (0)