Bài 24: Thực hành tìm hiểu chất và hoạt động có hại cho cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh

Minh Lệ

Thể hiện cảm xúc theo các hình sau. Cảm xúc nào có hại cho cơ thể của em?

POP POP
27 tháng 5 lúc 8:04

Vui vẻ - buồn bã - Phẫn nộ/Tức giận

=> Cảm xúc buồn bã và phẫn nộ/tức giận có hại cho cơ thể của em!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết