Bài 30: Ôn tập chủ đề trái đất và bầu trời

Minh Lệ

Thảo luận với các bạn trong nhóm để hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:

POP POP
25 tháng 5 lúc 16:35

- Các đới khí hậu: Đới nóng, đới ôn hoà, đới lạnh

- Chuyển động của Trái Đất: quanh trục tưởng tượng (tự quay quanh nó), quanh Mặt trời

- Một số dạng địa hình: Núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng, biển, hồ, sông,...

- Các phương chính: phương Nam, phương Bắc, phương Tây, phương Đông

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết