Bài 8. Định dạng văn bản

datcoder

Thảo luận: Khi trình bày một văn bản (bài thơ, đoạn văn, trang web,....) có thể có những thành phần nào? Hãy kể tên các thành phần đó.

Người Già
5 tháng 5 lúc 2:39

Khi trình bày một văn bản (bài thơ, đoạn văn, trang web…) có thể có những thành phần: Tiêu đề, nội dung, hình ảnh...

Bình luận (0)