Bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Minh Lệ

Tham gia trồng, chăm sóc cây trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực em sinh sống theo kĩ thuật đã học.

Cái này các em nắm chắc lí thuyết và tự thực hành từ các ly nhựa, chậu con trước nha xong mới ra ngoài đất trồng.

Bình luận (0)