Cộng đồng quanh em

Quoc Tran Anh Le

Tham gia trò chơi “Nếu … thì” đề tìm hiểu về các tổ chức xã hội trong cộng đồng.

Cách chơi: Một học sinh bóc ngẫu nhiên một phiêu “Nếu... các bạn khác hoàn thiện về " thì.” sao cho thành một câu hoàn chỉnh có ý nghĩa và đúng với thực tế.

Quoc Tran Anh Le
19 tháng 11 lúc 16:51

Ví dụ:

- Nếu bạn muốn ủng hộ đồng bào lũ lụt thì bạn đến Hội chữ Thập đỏ.

- Nếu bạn muốn hiến máu nhân đạo hãy đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết