Bài tập cuối chương 3

Karik-Linh

Tạo lập hình lăng trụ đứng có chiều cao 2,5 cm, đáy là hình thoi có cạnh 3 cm và một góc 600
 


Khoá học trên OLM (olm.vn)