Bài 28. Thực hành trải nghiệm trích rút thông tin và tri thức

datcoder

Tạo bảng tổng hợp và biểu đồ khả năng tín dụng theo nhóm tuổi. Nêu nhận xét về kết quả thu được.

Người Già
10 tháng 5 lúc 21:45

Hướng dẫn làm:

- Tạo Bảng Tổng Hợp:

+ Mở Excel và tạo một workbook mới.

+ Tạo các cột: Nhóm tuổi, Số lượng khách hàng, và Khả năng tín dụng.

+ Nhóm tuổi có thể là các khoảng như "18-24", "25-34", v.v.

+ Điền số lượng khách hàng và khả năng tín dụng tương ứng cho từng nhóm.

- Biểu Đồ Khả Năng Tín Dụng:

+ Sử dụng biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình tròn để trực quan hóa khả năng tín dụng theo nhóm tuổi.

+ Trục x của biểu đồ là nhóm tuổi, trục y là khả năng tín dụng hoặc số lượng khách hàng.

- Nhận Xét Kết Quả:

+ Qua bảng tổng hợp và biểu đồ, bạn có thể nhận xét về mức độ khả năng tín dụng của từng nhóm tuổi.

+ Có thể phát hiện xu hướng hoặc sự khác biệt giữa các nhóm.

+ Điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định về chiến lược kinh doanh hoặc tiếp thị.

Bình luận (0)