Ôn tập Chương II

Minh Lệ

Tại sao phải bảo vệ rừng và môi trường sinh thái? Nêu những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Liên hệ với thực tiễn bản thân

Đinh Quỳnh
2 tháng 12 2022 lúc 11:13

Cần phải bảo vệ rừng và môi trường sinh thái bởi vì rừng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với môi trường sống và con người. Tuy nhiên, diện tích rừng đang bị suy giảm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Bảo vệ rừng góp phần bảo vệ môi trường sống của nhiều loài sinh vật, điều hòa khí hậu, giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất.

- Những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái:

+ Các việc nên làm:

       Trồng rừng đầu nguồn.

       Làm cỏ, chăm sóc rừng thường xuyên

       Gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên

       Tuần tra để bảo vệ rừng.

       Phòng chống cháy rừng.

       Tuyên truyền bảo vệ rừng.

+ Các việc không nên làm:

       Đốt rừng làm nương rẫy.

       Chăn thả đại gia súc (trâu, bò,…) càng nhiều càng tốt.

       Khi thác gỗ xuất khẩu càng nhiều càng tốt.

- Học sinh cần tích cực, tự giác tuyên truyền, hành động để góp phần bảo vệ rừng và môi trường sinh thái:

   + Dọn dẹp vệ sinh lớp học, khuôn viên nhà ở.

   + Vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi.

   + Hạn chế sử dụng túi nilon.

   + Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt.

   + Tích cực trồng cây xanh.

   + Hăng hái tham gia các phong trào bảo vệ môi trường.

   + Góp phần bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.

 

Bình luận (0)