Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Dung Nguyen

Tại sao càng về gần xích đạo thì nhiệt độ trung bình năm tăng

Thời Sênh
5 tháng 11 2018 lúc 19:57

Vì xích đạo là nơi nhận ánh sáng mặt trời trực tiếp nên rất nóng

Bình luận (0)
Vũ Hạ Linh
5 tháng 11 2018 lúc 19:57

Vì lượng bức xạ mắt trời phân bố trong vùng hẹp hơn so với các nơi khác

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bảo
Xem chi tiết
Huỳnh Giao
Xem chi tiết
Super
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Vũ Lộc
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Ngọc Hnue
Xem chi tiết
Đậu Thị Anh
Xem chi tiết
phượng hoàng kim
Xem chi tiết