Bài 13: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

datcoder

Sưu tầm một số hình ảnh về hoạt động sản xuất nông nghiệp nổi bật của một vùng nông nghiệp ở nước ta.

Người Già
21 tháng 3 lúc 13:27

Hoạt động sản xuất nông nghiệp nổi bật ở Đồng bằng sông Cửu Long
- Trồng lúa:
loading...
- Nuôi trồng thủy sản:
loading...
- Chăn nuôi:
loading...

Bình luận (0)