7E. Word Skills

Nguyễn Quốc Đạt

SPEAKING Work in pairs. Discuss what kinds of musical genres you enjoy listening to.

Bài tham khảo

A: Hi, what kind of music do you like to listen to?

B: I'm a big fan of pop music. How about you?

A: I enjoy pop music too, but I tend to lean more towards rock and hip hop.

B: That's cool. Do you have any favorite pop artists or bands?

A: I really like Taylor Swift and Ariana Grande. Their songs are always so catchy and fun to sing along to.

B: Oh yeah, I love them too! I'm more into upbeat dance-pop, like Dua Lipa and Lady Gaga.

A: Yeah, they're both great. I've been listening to a lot of Billie Eilish lately as well. Her music is so unique and different from anything else out there.

B: Definitely, she's one of my favorites too. I also like Shawn Mendes and Ed Sheeran for their more acoustic pop sound.

A: Oh yeah, they're both great musicians. I especially like Ed Sheeran's songwriting style.

Tạm dịch

A: Xin chào, bạn thích nghe thể loại nhạc nào?

B: Tôi là một fan hâm mộ lớn của nhạc pop. Còn bạn thì sao?

A: Tôi cũng thích nhạc pop, nhưng tôi có xu hướng nghiêng về rock và hip hop hơn.

B: Thật tuyệt. Bạn có bất kỳ nghệ sĩ hoặc ban nhạc pop yêu thích nào không?

A: Tôi rất thích Taylor Swift và Ariana Grande. Các bài hát của họ luôn rất hấp dẫn và thú vị để hát theo.

B: Ồ vâng, tôi cũng yêu họ! Tôi thích dance-pop lạc quan hơn, như Dua Lipa và Lady Gaga.

A: Yeah, cả hai đều rất tuyệt. Gần đây tôi cũng đã nghe rất nhiều bài hát của Billie Eilish. Âm nhạc của cô ấy rất độc đáo và khác biệt so với bất kỳ thứ gì khác ngoài kia.

B: Chắc chắn rồi, cô ấy cũng là một trong những người tôi yêu thích. Tôi cũng thích Shawn Mendes và Ed Sheeran vì âm hưởng pop acoustic hơn của họ.

A: Ồ vâng, họ đều là những nhạc sĩ tuyệt vời. Tôi đặc biệt thích phong cách sáng tác của Ed Sheeran.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết