Đề kiểm tra 1 tiết - Địa lí lớp 12

Trà My

So sánh sự khác nhau về vai trò và giá trị sản xuất của hai trung tâm công nghiệp Hà Nội và Đà Nẵng?


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thụy Ngọc Khánh
Xem chi tiết
Nhung nguyễn
Xem chi tiết
Hacker Não Liên Quân
Xem chi tiết
Nguyễn Thụy Ngọc Khánh
Xem chi tiết
Nhung nguyễn
Xem chi tiết
IQK
Xem chi tiết
Thụy Nguyễn
Xem chi tiết