Thực hành tiếng Việt trang 101

Quoc Tran Anh Le

So sánh hai cách trích dẫn tài liệu trong từng trường hợp dưới đây và cho biết cách nào đúng quy định. Dựa vào đâu em khẳng định như vậy?

a.

- Cách 2 là cách trích dẫn tài liệu đúng. Vì nêu rõ được tác giả và xuất xứ của tài liệu.

b.

- Cách 1 là cách trích dẫn tài liệu đúng. Vì nêu rõ được tác giả và xuất xứ của tài liệu.

Bình luận (0)