Bài 22. Tìm hiểu thiết bị mạng

datcoder

Server là gì?

Chọn phương án đúng.

A. Là một máy tính mạnh.

B. Là một phần mềm cung cấp một dịch vụ nào đó.

C. Là một hệ thống gồm phần cứng và phần mềm cung cấp một dịch vụ nào đó trên mạng máy tính.

D. Là mạng máy tính để cung cấp dịch vụ.

datcoder
10 tháng 5 lúc 9:11

Đáp án C. Lựa chọn A chỉ mô tả về khía cạnh phần cứng và không đề cập đến vai trò của phần mềm hoặc các dịch vụ cụ thể mà server cung cấp. Lựa chọn B chỉ mô tả về phần mềm và không bao gồm yếu tố phần cứng quan trọng của server. Lựa chọn D mô tả một cách mơ hồ và không rõ ràng, gợi ý rằng toàn bộ mạng máy tính là server, điều này không chính xác. Chính vì vậy, C là câu trả lời đúng nhất vì nó bao hàm cả hai yếu tố quan trọng của server: phần cứng và phần mềm, cũng như chức năng của nó là cung cấp dịch vụ trên mạng.

Bình luận (0)