Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

Đoàn Quang Nhân

Sau khi thực hiện chương trình dưới đây, giá trị của biển J bằng bao nhiêu?

J :=2;

for i:= 5 to 10 do j:=j+1;

giúp mình với mai thi r

Minh Le
19 tháng 3 lúc 19:44

Từ 5 đến 10 có 6 lần lặp (10-5+1=6), sau mỗi lần lặp biến j tăng lên 1 đơn vị => j=2+6 = 8

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Khắc Quân Hoàng
Xem chi tiết
maxi haco
Xem chi tiết
Trần Hà Hà
Xem chi tiết
Loan Pham
Xem chi tiết
Đinh Bùi Nhã Uyên
Xem chi tiết
Hưng Nguyên
Xem chi tiết
Bùi Minh Tuấn Anh
Xem chi tiết
Cao Thị Minh Vui
Xem chi tiết
Trần Ngọc Nhã Linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)