Review Unit 3

Nguyễn Quốc Đạt

Read the text. Five sentences have been removed. Choose the correct sentences (A-G) to fill the gaps (1-5). There are two extra sentences.

Hobbies and leisure activities are an ideal way to destress, meet people and develop your creativity. But if you don't have a lot of spare time, it can be a challenge to find one that suits your tastes and fits into your busy life. Of course, some readers ask why they should take up a hobby at all. 1____________They don't realise that being more active and doing something really enjoyable can improve their energy levels and their mood. One strategy for finding the right leisure activity is to think about what you enjoyed when you were a young child. 2____________Now here's your chance to try again. Perhaps you wish you could spend time exploring on your bicycle again, or wonder why you stopped drawing cartoons. Think about going back to similar activities. Another approach is to think about the hobbies your friends have taken up. 3____________Training together will give both of you a boost in motivation. Or if you see a friend's paintings and you fancy doing some painting as well, give it a try. Something to keep in mind is that an activity may not interest you after you've tried it. 4____________So don't beg your parents to pay for a lot of equipment or a whole year's lessons right away. Begin slowly, borrow what you need, and see if the activity is really right for you. If you still enjoy an activity after a few weeks of starting it, it might be the right hobby for you. 5____________And if you complete it, perhaps you can ask for some equipment for your next birthday present.

A. Most people try activities they think they will be good at.

B. Actually, lots of people give hobbies up within a couple of months of starting them.

C. If you are interested when a classmate talks about her martial arts class, ask if you can join her.

D. Only then is the time to pay for the full course.

E. Parents may also have good ideas for activities too.

F. After an exhausting day at school, all they want to do is sit in front of the TV or go online.

G. Do you regret giving up those music lessons when you were ten?

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 23:30

1. F

2. G

3. C

4. B

5. D

Hobbies and leisure activities are an ideal way to destress, meet people and develop your creativity. But if you don't have a lot of spare time, it can be a challenge to find one that suits your tastes and fits into your busy life. Of course, some readers ask why they should take up a hobby at all. 1 [F] After an exhausting day at school, all they want to do is sit in front of the TV or go online. They don't realise that being more active and doing something really enjoyable can improve their energy levels and their mood. One strategy for finding the right leisure activity is to think about what you enjoyed when you were a young child. 2 [G] Do you regret giving up those music lessons when you were ten? Now here's your chance to try again. Perhaps you wish you could spend time exploring on your bicycle again, or wonder why you stopped drawing cartoons. Think about going back to similar activities. Another approach is to think about the hobbies your friends have taken up. 3 [C] If you are interested when a classmate talks about her martial arts class, ask if you can join her. Training together will give both of you a boost in motivation. Or if you see a friend's paintings and you fancy doing some painting as well, give it a try. Something to keep in mind is that an activity may not interest you after you've tried it. 4 [B] Actually, lots of people give hobbies up within a couple of months of starting them. So don't beg your parents to pay for a lot of equipment or a whole year's lessons right away. Begin slowly, borrow what you need, and see if the activity is really right for you. If you still enjoy an activity after a few weeks of starting it, it might be the right hobby for you. 5 [D] Only then is the time to pay for the full course. And if you complete it, perhaps you can ask for some equipment for your next birthday present.

Tạm dịch:

Sở thích và các hoạt động giải trí là một cách lý tưởng để xả stress, gặp gỡ mọi người và phát triển khả năng sáng tạo của bạn. Nhưng nếu bạn không có nhiều thời gian rảnh rỗi, thì việc tìm một thứ phù hợp với sở thích và phù hợp với cuộc sống bận rộn của bạn có thể là một thách thức. Tất nhiên, một số độc giả hỏi tại sao họ nên theo đuổi một sở thích nào đó. [F] Sau một ngày học tập mệt mỏi ở trường, tất cả những gì họ muốn làm là ngồi trước TV hoặc lên mạng. Họ không nhận ra rằng năng động hơn và làm điều gì đó thực sự thú vị có thể cải thiện mức năng lượng và tâm trạng của họ. Một chiến lược để tìm ra hoạt động giải trí phù hợp là nghĩ về những gì bạn thích khi còn nhỏ. [G] Bạn có hối hận vì đã bỏ những bài học âm nhạc khi bạn mười tuổi không? Bây giờ đây là cơ hội để bạn thử lại. Có lẽ bạn ước mình có thể dành thời gian khám phá lại trên chiếc xe đạp của mình hoặc tự hỏi tại sao mình lại ngừng vẽ hoạt hình. Hãy suy nghĩ về việc quay trở lại các hoạt động tương tự. Một cách tiếp cận khác là nghĩ về những sở thích mà bạn bè của bạn đã theo đuổi. [C] Nếu bạn quan tâm khi một bạn cùng lớp nói về lớp võ thuật của cô ấy, hãy hỏi xem bạn có thể tham gia cùng cô ấy không. Tập luyện cùng nhau sẽ giúp cả hai bạn có thêm động lực. Hoặc nếu bạn nhìn thấy những bức tranh của một người bạn và bạn cũng thích vẽ một số bức tranh, hãy thử xem. Một điều cần lưu ý là một hoạt động có thể không khiến bạn hứng thú sau khi bạn đã thử nó. [B] Trên thực tế, nhiều người từ bỏ sở thích trong vòng vài tháng kể từ khi bắt đầu sở thích. Vì vậy, đừng cầu xin cha mẹ của bạn trả tiền cho rất nhiều thiết bị hoặc các bài học cả năm ngay lập tức. Bắt đầu từ từ, mượn những gì bạn cần và xem hoạt động đó có thực sự phù hợp với bạn không. Nếu bạn vẫn thích một hoạt động nào đó sau vài tuần bắt đầu, thì đó có thể là sở thích phù hợp với bạn. [D] Chỉ sau đó là thời gian để trả tiền cho toàn bộ khóa học. Và nếu bạn hoàn thành nó, có lẽ bạn có thể yêu cầu một số thiết bị cho món quà sinh nhật tiếp theo của mình.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết