Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống

datcoder

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

a. Các bạn trong tranh trên đã làm gì để bảo vệ môi trường sống?

b. Em hãy kể thêm các hành động khác thể hiện việc bảo vệ môi trường sống.

Người Già
30 tháng 5 lúc 1:40

a. Những việc các bạn trỏng tranh trên đã làm để bảo vệ môi trường sống:

- Tranh 1: Trồng cây xanh

- Tranh 2: Tái chế chai nhựa

- Tranh 3: Tắt điện trước khi ra khỏi lớp

- Tranh 4: Vứt rác theo đúng phân loại

- Tranh 5: Khuyên mẹ sử đụng túi giấy thay vì túi ni-lông

- Tranh 6: Ngoại khoá về ô nhiễm môi trường