Bài 12: Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường

Minh Lệ

- Quan sát hình sau và cho biết bạn Nam đang làm gì?

- Vì sao mẹ bạn Nam cho rằng việc làm đó gây lãng phí?

POP POP
Hôm kia lúc 21:02

Bạn Nam đang vứt đi sữa bò chỉ vì không thích.

Mẹ bạn Nam cho rằng đó là lãng phí vì đó là sản phẩm của chăn nuôi, nhiều người còn không có để uống, Nam có không uống có thể cho người khác, vứt đi thì không ai dùng được nữa, sẽ lãng phí.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết