Bài 22. Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

Minh Lệ

Quan sát hình 22.5, hãy mô tả cấu trúc rừng nhiệt đới.

- Cấu trúc của rừng nhiệt đới từ thấp đến cao: 

+ Tầng thảm lưới.

+ Tầng dưới tán.

+ Dây leo thân gỗ.

+ Cây thuộc tầng tán chính.

+ Cây thuộc tầng vượt tán.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Đinh Thị Tuyết
Xem chi tiết