Bài 10. Mặt cắt và hình cắt

Minh Lệ

Quan sát hình 10.7 cho biết phần hình cắt đặt ở phía nào của trục đối xứng? Tại sao không thể hiện nét đứt bên phần hình chiếu?

- Phần hình cắt đặt ở phía nửa bên kia của trục đối xứng, đối xứng với phần hình chiếu. 

- Vì phần hình cắt nó nằm gọn về một bên so với trục đối xứng.

Bình luận (0)