Tự đánh giá trang 132

Quoc Tran Anh Le

Phương án nào thể hiện đúng nhất nội dung tự giới thiệu của cô gái?

A. Trẻ trung, trong trắng, chưa có chồng

B. Làm nghề dệt vải, được mẹ gả bán

C. Ngày bên khung cửi, còn trẻ con

D. Có mẹ già, dệt vải ở làng xa

Phương án thể hiện đúng nhất nội dung tự giới thiệu của cô gái: A. Trẻ trung, trong trắng, chưa có chồng.

Bình luận (0)