Thực hành tiếng việt trang 32

Quoc Tran Anh Le

Phát hiện, phân tích lỗi và sửa lỗi dùng từ trong các câu sau:

a. Lượng mưa năm nay kéo dài đã gây nhiều thiệt hại cho mùa màng

b. Những bệnh nhân không cần phải mổ mắt, được khoa Dược tích cực pha chế, điều trị bằng những thứ thuốc tra mắt đặc biệt

c. Những chứng minh về một nền văn hóa cổ ở vùng này còn rất nhiều

d. Trước lối chơi lực lượng của hàng phòng thủ đối phương, đội bóng của chúng tôi không thể ghi bàn được.

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:52

a. Lượng mưa => mùa mưa

b. được khoa Dược tích cực pha chế, điều trị bằng những thứ thuốc tra mắt đặc biệt => được điều trị bằng những thứ thuốc tra mắt đặc biệt do khoa Dược tích cực pha chế

c. chứng minh => minh chứng

d. lực lượng => tấn công

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết