Bài 30. Ứng dụng mô phỏng trong giáo dục

datcoder

Phát biểu về phần mềm mô phỏng trong lĩnh vực giáo dục nào sau đây là đúng?

A. Phần mềm mô phỏng trong lĩnh vực giáo dục giúp trình bày các khái niệm khó hiểu một cách trực quan và hấp dẫn, giúp học sinh dễ dàng hình dung và hiểu rõ hơn về các hiện tượng và quá trình, nâng cao hiệu quả dạy học.

B. Phần mềm mô phỏng trong lĩnh vực giáo dục giúp giảm thiểu các rủi ro và chi phí so với việc thực hiện các thí nghiệm trong thực tế.

C. Phần mềm mô phỏng trong lĩnh vực giáo dục giúp thúc đẩy sự tò mò và sáng tạo của học sinh.

D. Phần mềm mô phỏng trong lĩnh vực giáo dục giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu.

E. Tất cả các phần mềm mô phỏng trong lĩnh vực giáo dục đều miễn phí và có hỗ trợ tiếng Việt.

Người Già
10 tháng 5 lúc 22:32

Đáp án A. Phần mềm mô phỏng trong lĩnh vực giáo dục giúp trình bày các khái niệm khó hiểu một cách trực quan và hấp dẫn, giúp học sinh dễ dàng hình dung và hiểu rõ hơn về các hiện tượng và quá trình, nâng cao hiệu quả dạy học.

Vì:

Phần mềm mô phỏng trong giáo dục thường được thiết kế để giúp học sinh hiểu một cách trực quan và sinh động về các khái niệm phức tạp hoặc khó hiểu. Các mô hình và mô phỏng có thể giúp học sinh hình dung được các hiện tượng khoa học, xã hội, toán học, v.v., một cách rõ ràng và thực tế hơn.

Sử dụng phần mềm mô phỏng trong giáo dục có thể làm tăng sự thú vị và tò mò của học sinh đối với việc học tập, giúp họ nắm bắt kiến thức một cách sâu sắc hơn.

Các lựa chọn B, C, D, E cũng có thể đúng trong một số trường hợp, tuy nhiên, chúng không phản ánh một cách toàn diện về vai trò và ứng dụng của phần mềm mô phỏng trong giáo dục.

Bình luận (0)