Bài 48. Quần thể người

Thanh Phương

phân tích nội dung tháp tuổi tháp dân số hình c sách giáo khoa sinh học 9 trang 144 về vấn đề nguồn lao động, tốc độ phát triển kinh tế, cơ cấu ngành trong tương lai.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN