Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian