Soạn ngữ văn lớp 6

Alayna

Phân tích chủ ngữ, vị ngữ, thành phần chính phụ của câu sau :

Trèo lên nóc đồn, nhìn ra bao la Thái Bình Dương bốn phương tám hướng, quay gót 180 độ mà ngắm cả toàn cảnh đảo Cô Tô


Các câu hỏi tương tự
Alayna
Xem chi tiết
24.MINHPHUONG_6A1
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Khánh Phươn...
Xem chi tiết
Nguyễn Gia kiệt
Xem chi tiết
Ngô Minh Gia Huy
Xem chi tiết
An Phạm
Xem chi tiết
LCHĐ
Xem chi tiết
hằng nguyễn
Xem chi tiết
4-66Trần Ngọc Bảo Châu
Xem chi tiết