Bài 11: Hoạt động sản xuất ở địa phương em

Minh Lệ

- Ở địa phương em có hoạt động sản xuất nông nghiệp nào?

- Nêu tên sản phẩm và lợi ích của hoạt động sản xuất đó.

POP POP
Hôm kia lúc 20:54

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương: Trồng cà phê, trồng bơ, trồng sầu riêng, nuôi tằm, nuôi bò, nuôi lợn,...

- Sản phẩm: Hạt cà phê, quả bơ, quả sầu riêng, con tằm, nhộng tằm, thịt bò, thịt lợn,...

Lợi ích: Là nguồn thực phẩm dinh dưỡng, có giá trị kinh tế gia tăng thu nhập người nông dân,...

Bình luận (0)
tú phạm
Hôm kia lúc 20:57

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết