Bài 11: Hoạt động sản xuất ở địa phương em

Minh Lệ

- Nói tên hoạt động sản xuất và sản phẩm trong từng hình sau.

- Các hoạt động sản xuất này mang lại lợi ích gì cho cuộc sống con người?

POP POP
Hôm kia lúc 20:50

Hình 9 - Làm gốm

Hình 10 - Làm bánh tráng

Hình 11 - Đan lát mây song tre

Hình 12- Làm vải thủ công

Hình 13 - Chạm gỗ, điêu khắc

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết