Bài 11: Hoạt động sản xuất ở địa phương em

Minh Lệ

- Nói tên hoạt động sản xuất và sản phẩm trong từng hình.

- Hoạt động đó mang lại lợi ích gì?

POP POP
Hôm kia lúc 20:47

EM THAM KHẢO

Hình

Tên

Sản phẩm

Lợi ích

Hình 14

Sản xuất hàng tiêu dùng

Ô tô

Cung cấp hàng tiêu dùng cho con người

Hình 15

Sản xuất hàng tiêu dùng

Tivi

Cung cấp hàng tiêu dùng cho con người

Hình 16

Sản xuất vật liệu xây dựng

Sắt, thép,…

Cung cấp vật liệu xây dựng cho công nghiệp xây dựng.

Hình 17

Khai thác khoáng sản

Dầu khí, xăng, dầu…

- Cung cấp nhiên liệu cho con người.

- Xuất khẩu

Hình 18

Chế biến lương thực, thực phẩm

Cá hộp, cá đóng gói,..

- Cung cấp thực phẩm đã qua chế biến cho con người.

- Xuất khẩu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết