Thực hành đọc Chí khí anh hùng

Nguyễn Trần Thành Đạt

Nội dung chính của bài đọc "Chí khí anh hùng" là gì?

Thanh An
7 tháng 2 lúc 11:53

Tham khảo!

Cuộc đời Kiều tưởng chừng như sẽ rơi vào bế tắc khi lần thứ hai rơi vào lầu xanh. Thì bỗng nhiên Từ Hải xuất hiện và cứu nàng thoát khỏi cảnh ô nhục. Từ Hải đã cho Kiều một danh phận cũng như giúp nàng báo ân, báo oán. Nửa năm trôi qua, cuộc sống của hai người đương hạnh phúc. Từ Hải không bằng lòng với cuộc sống êm đềm mà muốn có sự nghiệp lớn nên đã từ biệt Kiều ra đi để gây dựng sự nghiệp.

Bình luận (0)