Thực hành tiếng việt trang 32

Quoc Tran Anh Le

Những từ in nghiêng trong các câu sau mắc lỗi gì? Hãy tìm từ đúng thay thế cho các từ đó.

a. Hê-ra-clét và Ăng-tê đã giao đấu với nhau vô cùng quyết đoán

b. Sau những chiến công lừng lẫy, khắp nơi đều nghe danh giá Đăm Săn

c. Dù phải “luyện đá vá trời” hết sức vất vả nhưng Nữ Oa đã thực hiện một công phu, hoàn thành mĩ miều

d. Thực phẩm nhiễm khuẩn đã làm nhiều người bị ngộ sát, may mà được cứu chữa kịp thời

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:51

a. quyết liệt

b. danh tiếng

c. mĩ mãn

d. ngộ độc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết