Bài 6: Nghệ sĩ trống

Nguyễn Quốc Đạt

Những sự vật nào dưới đây được gọi là nhạc cụ? 

A. trống đồng                  B. pi-a-no                  C. sáo trúc                 D. ghi-ta

E. chuông                    G. vi-ô-lông                H. còi                        I. trống cơm

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:15

Những sự vật được coi là nhạc cụ: A, B, C, D, G, I.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết