Bài 3: Anh em sinh đôi

Nguyễn Quốc Đạt

Nhờ nói chuyện với các bạn, Long đã nhận ra mình khác anh như thế nào?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 9 lúc 22:45

Long khác anh ở những điểm sau:

-Khánh hay cười, còn Long lúc nào cũng nghiêm túc

-Long thì chậm rãi, Khánh thì nhanh nhẹn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết