Ôn tập học kỳ II

Alex Arrmanto Ngọc

Nhờ các rãnh và khe do sự gấp nếp của vỏ não, một mặt ............................................................, mặt khác ....................................................................................trong đó.............................................................................

Maximilian
6 tháng 3 lúc 12:45

Nhờ các rãnh và khe do sự gấp nếp của vỏ não, một mặt............ làm cho diện tích bề mặt của vỏ não tăng lên........, mặt khác ..........chia não thành các thùy và các hồi não...........trong đó ........có các vùng cảm giác và vận động, đặc biệt là vùng vận động ngôn ngữ và vùng hiểu tiếng nói và chữ viết........

Bình luận (0)

Nhờ các rãnh và khe do sự gấp nếp của vỏ não,một mặt làm cho diện tích bề mặt của vỏ não tăng lên,mặt khác chia não thành các thùy và các hồi não,trong đó có vùng cảm giác và vùng vận động,đặc biệt là vùng vận động ngôn ngữ và vùng hiểu tiếng nói và chữ viết.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN