Tự đánh giá trang 156

Quoc Tran Anh Le

Nhân vật nào được tác giả coi là “hiện thân của tinh thần Ấn Độ”?

A. Gan-đi – kiến trúc sư của sự tự do

B. Những người tình nguyện vô danh

C. Những người lính của tự do

D. Những người bất hạnh không thể chia sẻ tự do

Nhân vật được tác giả coi là “hiện thân của tinh thần Ấn Độ”: A. Gan-đi – kiến trúc sư của sự tự do.

Bình luận (0)