Bài 18. Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975

Bastkoo

- Nhân dân miền Bắc đã giành được thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ như thế nào?

- Hãy trình bày vai trò hậu phương lớn của miền Bắc đối với miền Nam.

Bastkoo
4 tháng 4 lúc 12:13

- Nhân dân miền Bắc đã giành được thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa ra sức sản xuất chi viện cho miền Nam, vừa chiến đấu ngoan cường chống cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Từ ngày 6/4/1972, miền Bắc phải đối đầu với chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của đế quốc Mỹ, đỉnh cao nhất là cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm bằng B52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng. Trong thử thách nặng nề đó, miền Bắc vẫn không ngừng gửi người và của vào miền Nam. Trong cuộc Tổng tiến công chiến lược làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, sự chi viện sức người sức của ở miền Bắc đã lên mức cao nhất.

- Hãy trình bày vai trò hậu phương lớn của miền Bắc đối với miền Nam.

Miền Bắc đã đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ (thời Giôn-xơn 8/1964 - 11/1968 và thời Ních-xơn 4/1972 - 1/1973). Bắn rơi 4.181 máy bay gồm 48 kiểu hiện đại nhất, trong đó có 68 B52; 13 F111, diệt và bắt sống hàng ngàn giặc lái, 271 lần bắn cháy và bắn chìm tàu chiến, tàu biệt kích địch

Bình luận (0)