Bài 4: Nguyên tử

Sang Nguyễn

Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 52. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hath không mang điện là 16. 

a) Xác định số p , e ,n

b) X có mấy lớp e , số e mỗi lớp

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 20:35

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}p+e+n=52\\p=e\\p+e-n=16\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=e=17\\n=18\end{matrix}\right.\)

b) Có 3 lớp e:

Lớp 1 có 2e

Lớp 2 có 8e

Lớp 3 có 7e

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Trần Ái Khánh Ly
Xem chi tiết
bùi quốc trung
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Châu Vân Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Lâm
Xem chi tiết
Trần Thanh Vũ
Xem chi tiết
Như Võ
Xem chi tiết
Lan Anh
Xem chi tiết
Lê Bích Hà
Xem chi tiết
DIO ZA WARUDO
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)