Thực hành đọc Chí khí anh hùng

Nguyễn Trần Thành Đạt

Nghệ thuật thể hiện tính cách nhân vật (lời thoại, cử chỉ, hành động,...).

Thanh An
7 tháng 2 lúc 11:54

Tham khảo!

– Khi xây dựng nhân vật anh hùng Từ Hải, tác giả chủ yếu sử dụng bút pháp lãng mạn, lý tưởng hóa nhân vật. Bên cạnh bút pháp lãng mạn, lý tưởng hóa, Nguyễn Du cũng đồng thời sử dụng nhiều hình ảnh ước lệ, tượng trưng.

– Đồng thời, Từ Hải còn là người anh hùng mang tầm vóc vũ trụ thông qua nghệ thuật tương phản, đối lập quen thuộc của bút pháp lãng mạn.

Bình luận (0)